top of page

     My channels

2020-2021
On this page, I post channels that are not included in the book "Heavenly Conversations in the New Age", and are not included in "The Road, Truth and Life". Small drips in everyday life.

07.12.2021

These days, many are facing difficult times. The difficulties are different depending on where you live, but many will feel powerless. Do not despair, for you do not have to be powerless. You do not have to surrender to those who decide and let yourself be subdued by injustice. Do not use force, but use your voice. A voice can become a unified voice of protest. How can a few decide over so many? You let yourself be decided over, because it's easier than saying you do not agree. Afterwards you complain and feel bad. Use your voice when decisions are made over their heads. Let us know when you disagree. The authorities will work for the good of the people, you have decided that. Do not let your authorities threaten you, because that is not part of democracy. Threats are there to scare. Intimidation is used to seize power and to get one's will through. Think about the threats and intimidation you have in society today. Are these real, or are you deprived of the power you have. Say when the injustice strikes. Do not allow yourself to forget and sleep in a veil of ignorance. Wake up! Ask questions! Be an active participant in your own life, and help others in their lives. Remember these words, for you have power in your voice. You are entering a time where openness and truth will characterize the days. Use your voice wisely and for the good of many, not for your own gain or will. Stand together and be one! In light and love the archangel Michael

 

                                                                           previous channels will not be translated automatically

                                                                      All text is translated with google translate

 

02.11.2021

Kjenner dere sitringen i nakken, spenningen i kroppen og rassløsheten som svever i rommet? Du kjenner kanskje en varme i deg som en hetebølge eller en kulde som gjennomsyrer hele deg? Du kjenner deg kanskje trøtt, i ubalanse og ikke i form? Du er ikke syk!

Energiene er i sving og svinger akkurat i disse tider på en meget høy frekvens. Planetene står nå i bane i forhold til hverandre som øker kraftfeltet rundt jorda. Den magnetiske sfæren vil føles på kroppen til dere alle. Mange av dere opplever smerter, trøtthet, kvalme og andre sykdomssymptomer som kommer av denne påvirkningen. Flere fenomener vil inntreffe på nattehimmelen som også er et resultat av denne påvirkningen. Magisk er ordet vi vil bruke for de opplevelser dere vil få i tiden fremover, og magisk er ordet vi vil bruke for den endringen som kommer til å skje i mange av dere. Flere av dere vil en dag våkne opp og se alt det som har vært skjult for dere i så lang tid. Dere vil oppdage verden på nytt, se alt det dere har lukket øynene for, og se alt det dere ikke har klart å registrere med deres sanser. Men nå vil dere se, og det dere vil se er et praktfullt skue. 

Et slikt kraftfelt vil øke energinivået i kroppene deres og det vil derfor føles som om dere har sykdomssymptomer. Vit at dette vil avta når energinivået er på plass. Dere er nå kommet til et vendepunkt, "a point of no return", du kan ikke snu tiden, fremover vil ting skje fort og mye informasjon vil komme. Fra flere kanaler vil dere nå få informasjon, hold deg derfor ren og åpen slik at du tar inn de riktige energiene. Det er mange dommedagsprofeter på jorden som gjør alt for å få oppmerksomhet og følgere. Vær sikker på at din kanal er ren. Vær jordet og trygg i deg selv. Jobb derfor med deg selv slik at du ikke blir en zombie for andres befalinger. Tenk selv, se selv, døm selv og vær kritisk. 

Så hvor er du i denne prosessen og hva kan du gjøre for å holde følge med de endringene energifeltet i universet har på jorden? Senk skuldrene, engste deg ikke. Endringene kommer om du er rolig eller stresset. Forhold deg i nået og aksepter de endringene som skjer med deg, for de er en gave. Det kan føles ubehagelig mens det står på, men det vil ikke ta lang tid. Du vil kjenne på deg at noe er i anmarsj, noe spesielt vil skje. Følg med, hold øyne og ører åpne og du vil oppdage verden rundt deg som har vært usynlig. 

Skallet mellom deres verden og andre verdener er nå på det tynneste, og enkelte steder vil dette skallet slå sprekker og åpnes. Vi snakker her om portaler til andre verdener. Nå er tiden inne. Frykt ikke noen form for invasjon, for disse portalene er ment for enkelte grupper. De dette gjelder vil få beskjed. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

 

13.10.2021

Når hjertet sørger vil hjernen stenge av andre funksjoner og gå i dvale. Sorgen vil ta over alle funksjoner i følelseslivet ditt. Du må derfor forløse sorgen slik at du kan ta inn og prosessere andre sanseinntrykk. Sorg er den mekanismen i kroppen som er vanskeligst å bære. Tenk over hvorfor du sørger, og ta sjelens perspektiv.

I sjelelivet ønsker du å komme videre, forløse de inntrykk og opplevelser du hadde i livet. Du ønsker å rense deg og bli en hel sjel. Ved å sørge holder du sjelen igjen i jorde livet, og hindrer sjelen å høyne sine energier. Gi derfor slipp på dine kjære med kjærlighet. Husk alle gode opplevelser og følelser du hadde sammen med din kjære. Å sørge er naturlig, men la ikke sorgen styre livet ditt, det hjelper ikke deg og det hjelper ikke den som har gått over til sjeleplanet. Frigi energiene, og du kan påkalle dine kjære fra lyset. Da kan de komme til deg av egen fri vilje istedenfor å bli bundet som sjel på jorden.

Hvorfor forteller jeg dere dette?

I disse dager vil sjeler forløses i hopetall og søke lyset. Tiden er nå inne for at alle uforløste sjeler skal få komme hjem. Gi dine kjære på den andre siden den største gaven du kan gi dem - friheten fra jordelivet.

Flere avsløringer er publisert, og flere vil etter hvert komme. Verden vil stå i sjokk over disse avsløringene. Vit at dette er til det beste for de som har vært, og er ofre, og for alle dere andre for å frigjøre dere fra det grepet dere har levd under i uminnelige tider. 

Frigjøringen har derfor startet både for dere på jorden og for de på sjeleplanet.

Mange hendelser vil inntreffe, som vil forandre den verden dere lever i nå. Det har allerede skjedd flere hendelser som gjør at dere nå begynner å tenke og handle på en ny måte. Bare se hvordan verdens politikere nå begynner å tenke på å redusere utslipp fra olje og gass produksjonen, landbruket, transport og flere deler av det livet dere er blitt så vant til å leve. Utviklingen går derfor fremover selv om dere ikke merker endringer umiddelbart.

Avsløringene er også endringer som er kommet på grunn av endringer i energi nivået på jorden. Denne energiforandringen har pågått over flere år, men når energinivået endres kollektivt vil prosesser i dere gå raskere, bevisstheten endres, vaner endres, og alt som før var fremmed vil bli det kjente.

Så dere skjønner at den endringen som finner sted ikke vil oppleves som et stort smell, men vil komme snikende over tid. Noen endringer vil skje umiddelbart der det kollektive arbeider aktivt med energiene. Til alle lysarbeidere rundt om på moder jord, vi takker dere for den jobben dere har gjort og det vi ser at dere kommer til å gjøre.

I lys og kjærlighet

Erkeengelen Mikael.

 

 

 

 

 

 

09.09.2021

I disse urolige tider er det mange som begynner å våkne opp og se at det som før har blitt sagt nå trer i kraft. Flere naturkatastrofer er på vei. Vi har fortalt dere at dere må snu miljøforurensingen og begynne å tenke på jordens atmosfære, men dere har vært døve for våre ord. Nå kommer resultatet. Vi beklager dette så mye. Men det vil alltid være håp hvis dere snur nå. Moder jord kan atter en gang ta tilbake sin kraft og bli en fruktbar og fredelig planet. Som universets medboer bønnfaller jeg dere til å ta grep om situasjonen nå.

Galloghen fra Andromeda.

Jeg vil fortelle en ligning for dere:

En mann vandret i ørkenen da han møtte et følge med kameler. Mannen spurte følget om å få litt vann, men lederen i følget svarte at han burde ha tatt med seg vann selv, og at han kunne passe sine egne saker. Mannen ble skuffet, men gikk videre.

Etter flere timer var han utslitt. Han hadde såre føtter og var veldig tørst. I det fjerne kunne han skimte en skikkelse som kom ridende på en kamel. Mannen ventet på at den fremmede skulle passere, for han hadde ikke krefter til å gå ham i møte. Da den fremmede nådde frem til den gamle mannen, stoppet han. Han tok frem vann og gav den gamle, han viklet klede rundt den gamles føtter, og spurte hor han hadde tenkt seg. Mannen svarte at han hadde gått seg vill og visste ikke hvor han skulle. Du kan få bli med meg til den nærmeste landsbyen for å få pleie. Den gamle mannen gråt av takknemlighet.

Dine gjerninger kan enten skuffe eller glede, den kan enten ødelegge eller berge. Slik har dere valget for moder jords fremtid. Du har også valget i ditt eget liv. Dine valg påvirker ikke bare din fremtid, men også andres fremtid. Tenk derfor over de valgene du tar. Når valgene er enkle og energien er god, vil valgene være enkle å bære. Når valgene er vanskelige og bærer tung energi, da vil valgene være en byrde i livet. Noen ganger vil de valgene vi tar skuffe noen, men glede andre. Å ta de til enhver tid rette valgene er vanskelig, men gjør du det ut fra ditt hjerte i kjærlighet, så skal du vite at valgene vil bli lette å bære. Tar du valg i sinne og hat, så må du bære disse valgene på dine skuldrer til du ser at du selv er årsak til tungheten i livet.

Slik er menneskenes valg overfor moder jord. Hun har tryglet og bedt, men dere har ikke villet høre. Nå må dere ta konsekvensene. Men som for den gamle mannen så kan også moder jord bli berget. Valget er deres. Vil dere være karavan lederen eller den fremmede hjelperen.

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

15.08.2021

Når dere nå setter planer for fremtiden, husk at deres planer må følge moder jord. Handle alltid i tråd med hennes energi. Når du skal fornye noe i hjemmet ditt, handle det som gjør minst skade på moder jord. Tiden er nå inne til å handle uselvisk, uten tanke for det du måtte ønske å eie, men hva som er best for det store fellesskapet. Dine handlinger påvirker alle, slik som alle andres handlinger påvirker deg. Ha dette i minnet når dere nå går inn i fremtiden. Det livet dere til nå har levd har vært styrt av gamle energier. De nye energiene vil nå tre i kraft og styre retningen dere må gå for å kunne bo og leve på moder jord. Nye tanker og nye ideer vil bli satt ut i livet. Vær ikke redd for det som virker nytt og skremmende. 

Når miljøspørsmålet synker inn i alle hjem, vil dere bytte ut deres gamle vaner med nye vaner, nye varer og nye tanker. Det som før var naturlig i dagliglivet vil bli unaturlig, og det som ikke var i deres tanker før vil bli det naturlige. Slik er det! Dere er allerede i forandring, og vil fortsette denne transformasjonen. Dere som nekter å følge de nye energiene og klamrer dere fast til de gamle energiene, vil oppleve å være i fåtall. For flertallet av dere vil våkne og se, forstå og handle. 

Produkter som dere har handlet i årevis vil plutselig ikke være på markedet lengre. Nye produkter som er bedre for moder jord vil dukke opp. Teknologiske fremskritt vil følge på og deres høyteknologiske liv starter. Mange hjem vil skaffe til veie høyteknologiske utstyr som tidligere kun tilhørte science fiction filmer. Dette vil bli hverdagen - det normale. Dere vet det ikke, men dere har allerede startet denne utviklingen ved å skaffe tilveie ulike roboter til hjelp både i huset og utenfor huset. 

Høyteknologien vil også endre deres vaner innen transport og infrastruktur. Nye fremkomstmidler vil erstatte de gamle. Nye hustyper vil erstatte de gamle og nye fly- og båttyper vil erstatte de gamle. Dere vil nå starte en utvikling der gass, bensin og diesel vil være gamle metoder. En ny teknologi vil komme på banen og gi dere ny energi. Alt er til det beste for moder jord og menneskets utvikling. Gled deg over fremskrittet og legg de gamle energiene ned sammen med stridsøksen.

Kjemp for fremtiden ikke fortiden!

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

08.07.2021

Mitt folk i min verden avventer nå situasjonen på jorden. Nå foregår det en spenningskrig mellom øst og vest. Foreløpig holder begge sider sin stilling uten angrep, men vi er forberedt. Urolighetene i Midt-Østen vil endelig nå sitt klimaks og falle til ro. Andre viktigere hendelser vil overskygge disse urolighetene. Som dere har oppdaget har moder jord sendt naturkatastrofer utover verden, slik som dere har fått vite om tidligere. Varmebølger slår innover kalde steder og kuldebølger slår innover varme steder. Der det er kaldt blir det varmt og der det er varmt blir det kaldt, som forutsagt. Dere er inne i en syklus som vil vare noen år før det igjen blir omveltinger. Vi er forberedt og vil komme når tiden er inne.

Galloghen fra Andromeda.

Tiden dere nå er inne i kan virke forvirrende. Noen av dere gleder dere over en varme som dere aldri før har opplevd, mens andre opplever en kulde som de aldri har opplevd. Klimaforandringene vil vedvare noen år. For dere som er vandt til kalde vintrer, vil oppleve vintrene mildere enn vanlig og somrene varmere enn vanlig. For de av dere som har milde vintrer vil oppleve kaldere vintrer enn vanlig, men også varmere somrer enn vanlig. Denne omveltingen vil gi sitt utslag i avlinger rundt om på jorden. Dere vil derfor forske frem arter som er mer hardføre og tåler de store klimaforandringene. I denne nye tiden vil dere måtte tilpasse dere et liv på jorden som er i forandring. På grunn av disse forandringene vil også flere naturkatastrofer slå inn mot moder jord. Dere skal ikke være redde. Tilpass deg til klimaet der du bor og det vil gå bra.

 

Forandringene vil også føre til nye måter å tenke på. Gamle tanker og livsmønster vil måtte vike for nye. For noen av dere som er låst i gamle energier vil en slik ny energi virke forvirrende og skremmende. Rydd bort de gamle energiene og la deg være trygg i den nye tiden. Forandringer må til for at nye energier skal få plass på moder jord. Tenk nytt, våg å tørre, ha tillit.

Forandringene vil gi nye livsveier  og livsnæring, gamle vil falle fra.

Høyne energiene dine og du vil flyte rolig inn i den nye tiden. Ta en dag av gangen, og kast deg ikke inn i det ukjente uten å stå i din egen kraft. Ta kraften din tilbake fra dem som har tatt den fra deg. Finn styrken din i deg selv og omslutt deg selv med denne styrken. Tillat ingen andre å ta kraften fra deg. Du har heller ikke lov til å ta kraften fra andre, manipulere eller på noen måte holde andre mennesker fanget i din energi. Rettferdiggjør ikke dine negative handlinger.  Negative handlinger vil gi deg negativ energi tilbake. Send lys og kjærlighet i enhver situasjon og til ethvert individ. 

Flere av dere vil i disse oppvåkningstider høyne energiene på et nivå som tillater dere å se inn i andre dimensjoner. Vær ikke redd for hva du ser. Lær deg å kontrollere din egen kraft og ta kommando over din kraft. Dette vil lære deg til å bestemme når du selv ønsker å se inn i andre dimensjoner. Vær ikke redd!

Øv deg på å høyne energiene hver dag. Når negative følelser bygger seg opp, trekk pusten og pust disse negative følelsene ut av kroppen. Reflektere over hva som var utløsende for dine følelser. Bearbeid dem og la følelsene gå inn i lyset. Situasjonen vil bli satt lys på og du vil kunne handle i forhold til lyset. Husk at du skal følge lysets lover i enhver situasjon. 

Elsk deg selv fra ditt indre til ditt ytre. Først når du elsker deg selv vil du elske din neste. 

Lev livet i nået til fulle. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

10.06.2021

Dere er nå i en tid der dere hever energiene. Mennesker fra alle verdens hjørner vil nå heve energiene sine. Noen vil heve de raskere enn andre, og noen må heve energiene fra en lav dimensjon. Det vil si at det fortsatt vil være en del uenigheter og konflikter på moder jord, men flere og flere vil se og forstå, og gjøre endringer i eget liv. Disse endringene vil også føre til endringer kollektivt og til de som bestemmer i de ulike landene på jorden. Dere vil derfor i en periode oppleve at flere og flere tar til ordet og protesterer mot urettferdigheter og strid. Mange vil bli straffet for dette av sine myndigheter, men også der vil folket ta til motmæle, mot urettferdigheter og ufred. Folk forstår nå at man ikke kan kjempe med våpen i hånd. Flere vil oppdage hva naturen har å by på av medisiner. Flere og flere vil bruke naturlige stoffer og naturmedisin. Legemiddelindustrien vil kjempe for sine produkter, men vil til sist måtte gi seg. De vil overbevise dere mennesker om at planter og naturmedisin er farlige og usikre å bruke. De kommer til å bruke alle midler de har for å skremme dere til å velge deres medisin. Vær klar over dette når du tar dine valg. Siden energiene nå høynes vil også flere og flere stille spørsmålstegn til disse utsagnene. Det foregår nå et politisk spill på høyt plan i de store verdens landene. Det spilles om verdens herredømme, og supermakt posisjon. Utspill fra ulike land vil derfor være farget av denne kampen. Alt er ikke svart eller hvitt. Det er ikke noen av disse landene som er bedre eller verre. La deg ikke påvirke av disse kamp energiene, for de vil bryte med de gode energiene som nå høynes. Vær med på å høyne energiene for deg selv, kollektivt og moder jord. 

De store klimaendringene som moder jord sliter med vil utspille seg i flere naturkatastrofer, vulkanutbrudd, tørke og branner. Dere vil oppleve flere av disse katastrofene i løpet av året enn tidligere. Dere må nå stå sammen om å redde moder jord og den ubalansen hun er kommet i. Husk også på at mye skremselspropaganda er spredt utover moder jord, og det medfører at folk handler i panikk. Vær ikke redde! Tro ikke på alt du hører, men bruk din indre stemme og lytt til den. Den vil alltid guide deg på riktig vei. 

Stå samlet i lys og kjærlighet. Bruk de evner dere alle er i besittelse av. Bekjemp lidelser, sykdommer og frykt med tankens kraft. Du er en skaper, og skaper derfor livet slik du ønsker det. Av-skap urettferdigheter, sykdommer og lidelser. Du kan ved hjelp av dine tanker manifestere den virkeligheten du vil ha. La deg derfor ikke bli manipulert eller lurt. Forstå de som bærer frykt, send dem lys og kjærlighet. Gjennom lyset, kjærlige handlinger og slørene som nå vil forsvinne, vil verden endres til et bedre sted for alle av moder jords vesener. 

Lev i lys og kjærlighet, erkeengelen Mikael. 

09.05.2021

Fremtiden

Fremtiden er et begrep dere mennesker har funnet opp. Tid eksisterer ikke. Fremtid, nåtid og fortid ligger parallelt ved siden av hverandre og er knyttet i hverandre. Fordi fortiden og fremtiden er avhengig av nåtiden, de er avhengig av hverandre. Det ene kan ikke eksistere uten det andre. Så er spørsmålet hva tiden vil bringe. For, handlinger fra fortiden vil vise seg i aksjoner i fremtiden, som påvirker dagene i nåtiden. Fremtiden ligger hele tiden foran deg. I hver hundredels sekund er du et skritt lengre frem enn for et hundre dels sekund siden. Fremtiden er derfor et begrep som er vanskelig for oss å definere. Hvor langt frem er fremtiden i deres menneskelige sinn? Vi bruker ordet fremtid for at dere skal forstå at det er noe som skjer etter nå, uten at fremtid er en definert tid, siden tid ikke eksisterer. Fremtid kan derfor være ditt neste åndedrag eller uker, måneder og år fremover. 

Så hva vil fremtiden bringe?

I bøkene fortalte jeg at Amerika ville trekke tilbake sine soldater, det har skjedd. Det ville komme flere store naturkatastrofer som flom, tørke, skred og andre katastrofer, det har skjedd og flere vil komme. Moder jord er i stor endring som påvirker naturen og hennes innbyggere av alle arter. Forurensing og miljøskader truer livet på jorden, og vil gi katastrofale følger. Menneskets overlegenhet og ignoranse vil styrte livsgrunnlaget for deres selv og alle andre. Fremtiden må reddes og hvert sekund gjelder. For de av dere som bor i deler av verden som er ren og virker urørt, så se deg om. Strender, skoger og vann forurenses av søppel og miljøgasser. Det er snart ingen del av verden som er ren. Dere må se konsekvensene av deres handlinger og sette dere opp mot de myndigheter som ikke kan se at dette påvirker klimaendringene .  For klimaendringene vil komme. Sitat fra boken Veien, sannheten og livet (2019):

"... Jorden vil oppleve store forandringer og store katastrofer. Vinden vil bli sterkere enn vanlig og kraftige vindkast vil opptre hyppigere enn vanlig. Sykloner vil inntreffe og gjøre store ødeleggelser. Elver vil flomme over, vannet vil stige og gjøre store ødeleggelser. Det vil falle mer nedbør på kort tid enn det normalt ville gjort på et helt år. Noen steder vil det bli langvarig tørke med påfølgende branner. Jorden vil snu helt rundt, der det er varmt blir det kaldt, der det er kaldt blir det varmt. Isbreer vil smelte og vannmassene stige. Havet vil reise seg og bre seg utover land...". 

Dere har opplevd deler av dette været. Dere er midt i det og vil oppleve mer av det. Dette er hva dere skal være opptatt av, men dere er opptatt av ulike politiske meninger, om korona og vaksiner, politisk spill, og hvilke rettigheter dere har til å gjøre som dere alltid har gjort. Tiden for å stå stille er passert. Dere må nå bevege dere fremover og endre deres holdninger, tanker og atferd. 

Vi registrerer at flere land nå oppdager den krisen moder jord er i, og setter inn tiltak for å minske utslipp av farlige gasser og avfall. Flere land, alle land må gjøre det samme. Dere har ingen tid å bruke på å tenke. Tiden er nå inne for å handle. Enhver kan gjøre endringer i eget hjem. Start med deg selv. Dere vil vite hva fremtiden bringer. Hvis dere ikke redder den grenen dere sitter på er det ingen fremtid. Så du ser at fremtiden er avhengig av nåtiden som er et resultat av fortiden. Dette er hva dere skal være opptatte av. Redd moder jord og redd deg selv. Skap nye energier som setter lys og kjærlighet foran alt. Vær med å skape den nye tiden. Engasjer deg i din egen fremtid! Husk alltid på at det som skjer på den andre siden av kloden påvirker vær og vind og gjør endringer der du bor. Se all den forurensingen havet lider av. Dyr, fugler og fisk dør i milliontall av forurensede hav. Start endringene i ditt eget liv i dag, gjør en forskjell, og redd moder jord og din egen fremtid.

Erkeengelen Mikael.

08.04.2021

Personlig utvikling.

I tiden fremover er det flere personlige faktorer dere må huske på.

1)

Kjenn på magefølelsen din. Er det du ser eller hører noe som føles helt riktig, eller føler du en usikkerhet. Føler du usikkerhet, finn informasjon hos flere kilder. 

2)

Arbeid hele tiden med dine personlige utfordringer. Hvis du ikke vet om disse selv, så iaktta andres reaksjoner eller utsagn om deg. Spør om hjelp til å forløse det som er vanskelige energier i deg selv, om du vet om dem eller ikke. 

3)

Behandle andre som du vil at andre skal behandle deg. Vis kjærlighet og respekt. Synes du det er vanskelig å vise alle respekt, så be om hjelp til å forløse den energien i deg.

4)

Vær åpen for nye ideer, men vær også kritisk til nye ideer. Vær åpen til nye ideer. lytt og vis interesse, men undersøk også om disse ideene kan være riktige eller bra for alle, der ligger din kritiske sans. Tro ikke at alt du hører er sant, men tro heller ikke at alt du hører er en konspirasjon mot noe eller noen.

5)

Vær ydmyk. Sett ikke deg selv over andre og tro du er bedre enn alle andre. Vis vei for andre og vær ydmyk for den visdommen du besetter.

6)

Uharmoniske følelser vil alltid komme til overflaten og spres til andre. Harmoniser dine følelser og livet ditt. Har du ikke harmoni i livet ditt, så må du arbeide for å oppnå denne harmonien i deg. 

7)

Velg det som er riktig for deg, ikke for å gjøre andre tilfreds. Vær tro mot deg selv og dine egne følelser og din egen verdi. Sett ikke andre fremfor deg selv slik at du selv går til grunne. Dette må ikke forveksles med nestekjærlighet. 

8)

Vær sterk i deg selv og vær jordet. Kun når du har en indre styrke og trygghet, kan du være en trygg støtte for andre. 

9)

Kjærlighet er universets sterkeste våpen. Bruk det!

10)

Vær åpen og motta lyset. Kjenn at dine energier blir lyse. 

Når du har lest disse punktene har du et grunnlag for å arbeide med deg selv og være en støtte for andre. Husk at ingen er sterkere enn det svakeste ledd. Derfor må du arbeide med deg selv. Finn egenkjærligheten i deg selv og forløse minner og følelser som du har fra fortiden. Bærer du minner eller nag til noen, forløs disse. Du må selv arbeide med dine energier. Det er ikke nok at du sier forløsende ord, du må virkelig føle at ordene gjør enn forskjell. I tiden fremover vil dere ha mulighet til personlig utvikling som dere ikke har hatt mulighet til på flere tusen år. Tiden er nå inne for å være selvkritisk, endre tanker, holdninger og etiske verdier. I tiden fremover vil personlig utvikling og kjærlighet stå i fokus. For at du skal være det beste mennesket for andre må du finne det beste mennesket i deg selv. Kun den som er sterk i seg selv vil tåle andre. Er du ikke sterk i deg selv vil du gå under i første motbakke. Derfor må du ta grep om livet ditt selv, ta kontroll, reis deg og gå videre oppover. Kun du alene er herre over eget liv. Du kan ikke klandre andre. Har du negative følelser og klandrer andre for omstendigheter i livet ditt, så må du arbeide deg gjennom disse følelsene. Tilgi disse personene for det de har gjort, eller unngått å gjøre. Kjenn at naget renner av kroppen din. Tilgi deg selv for det du har gjort eller burde ha gjort og be om tilgivelse. Send alle disse ordene til universet og føl at du mener det med hele deg, i tanker, i hjertet og i kroppen. Selv de verste erfaringer i livet kan du sende tilgivelse for. Vi vet at dette er det vanskeligste av alt for dere mennesker, men vi forstår at du ikke kan tilgi alle handlinger som har ført til noe forferdelig. Vi ber dere tilgi den eller de personenes lave energi ikke handling. Når du tilgir en persons lave energi vil du forløse de båndene som holder deg fanget i denne personens lave energi. Tilgivelse frigjør deg fra negative bånd som holder deg fanget, og gir deg mulighet til å kunne gå videre i livet med styrket og hevet energi. Negative bånd og energier vil til slutt føre til fysiske lidelser som sykdom. Elsk deg selv og elsk livet. Frigjør deg selv ved å elske deg selv og ta tilbake livet og energiene.  Gi deg selv livet i gave. 

Den vanskeligste jobben av alt er personlig utvikling, men også den største gaven av alt. 

Universet er med deg på alle stegene du tar for deg selv og din utvikling. Vi vil støtte deg og guide deg. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

15.03.2021

Om kort tid vil mange av dere våkne opp til en annen virkelighet.  Morgendagens nyhet blir gårdagens nytt. Hendelser endrer seg fra dag til dag og det kan være vanskelig å følge med på alt som skjer. Verden vil stå overfor en krise som dere ikke har opplevd før i moderne tid. Når det er sagt skal dere ikke bekymre dere for liv og helse. Helse er et tema som dere nå står overfor og snart vil kunne se tilbake på som en passert hendelse. Hold motet oppe. Når det gjelder vaksiner av ulike sorter så er det vel ikke noen overraskelse at det er pengemakten som initierer vaksinene og ikke helse. Det vil fortsatt råde usikkerhet rundt ulike vaksiner. Rens deg selv og rens vaksinene hvis du kommer i en situasjon der du blir tvunget til å ta vaksinen. Panikken vil snart legge seg og motgifter mot covid-19 vil spres på markedet. Disse produktene som nå kommer vil i første omgang være ufarlige, men etter hvert vil pengeindustiren henge seg på og da er det fare for at medisiner vil være usikre og direkte farlige, denne utviklingen vil skje fort, så dere må følge med. I de lave energier enkelte av dere mennesker befinner seg i, vil det alltid være noen som ser profitt og går over lik for å oppnå sine mål. 

Kaos og usikkerhet vil råde en stund, i noen deler av verden vil situasjonen bli verre enn andre deler av verden. Vi ser at folk i de store byene vil leve under stadig frykt for morgendagen. Dette vil heldigvis ikke vare så lenge før vi kan gripe inn og verden vil se andre verdener stige frem. 

Når du ser ut av vinduet ser du våren spire og nytt liv vokser frem, slik vil livet på jorden bli fremover. Dere vil se en ny jord vokse frem fra ruinene av menneskers handlinger. Det vil bli en ny vår også for moder jord og dere mennesker. Se ikke mørkt på de hendelser som vil komme, for de vil føre dere frem inn i lysere tider.

De største endringene dere vil oppleve vil skje i dere selv. Dere vil endre deres syn og holdninger som gir endring til moder jord. Disse endringene er med på å vekke flere mennesker som har gått i dvale. Om kort tid vil planetene stå på rekke og energiene vil endres på moder jord. Gå disse endringene i møte med åpent sinn og stort hjerte. Bli ikke redde for hva dere ser eller hvem dere møter, for universet er uendelig mye større enn du kan forestille deg. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

 

28.02.2021

Å imøtegå hverandre på en positiv måte er viktig nå i denne tiden der det er store omveltninger i verden. Dere opplever individuelle forskjeller i utviklingen som fører til stormer i følelseslivet, i miljøet du lever i og i landet du bor i. I tillegg vil det være store omveltninger i verden som påvirker det landet du bor i. Dere alle er prisgitt deres hverdag, og hvordan dere takler denne hverdagen. En god dag for deg kan være en dårlig dag for en annen.

Siden dere er individuell forskjellige vil oppfattelsene også være forskjellige. Mange negative krefter slippes ut av frustrasjon over hverdagen og naboens lykke. Dere spør dere selv hvorfor dere er ulykkelig og hvorfor dere har det dårlig, istedenfor å spørre dere selv om hva dere skal gjøre for å få det bedre og føle lykke. Dere har et ordtak at «du er din egen lykkes smed». Dette gjelder for alle nivåer i livet. Forskjellen på livet og ordtaket er at i livet skal ikke din lykke føre ulykke over andre. Du skal skape lykke, men du skal skape det slik at det ikke går utover andre. Så hva skal jeg gjøre spør du? Se alle faser i livet ditt, og erkjenn der det gikk galt. Hva er det som fanger deg i den situasjonen du er i, og se de løsningene som ligger foran deg. Vit at universet vil sørge for deg når du trenger det. Din ulykke er i deg selv, og det er derfor din jobb å finne lykken som er gjemt inni deg.

Du kan ikke klandre andre for din ulykke. Du er ansvarlig for ditt liv ene og alene. Ytre omstendigheter kan føre med seg ulykke og sorg, men du står alene om å komme deg ut av sorgen og ulykken, og se fremover. Ikke dvel ved det som er vanskelig i livet, men se at det ligger en fremtid foran deg som du kan male i dine egne farger.  Ta lyset inn i deg og la det skinne gjennom sorgen. Vit at en adskillelse er kortvarig på sjeleplanet og en sorg kan være begynnelsen på noe nytt.

Gå hverandre i møte, og se hverandre på en ny og positiv måte. La ikke fortiden gnage deg i sorg og sinne, la fremtiden være ditt lys i mørket. Kom hverandre i møte og forløs negative energier.

Kun på denne måten med ærlige hensikter og følelser kan du bli fri. Arbeid fra dypet av deg selv. Finn dine gjemte følelser som gjør deg syk. Ta disse følelsene i hendene og kjenn at du bestemmer over deg selv og dine følelser. Ta ikke andres følelser inn i deg selv, men hjelp dem å forløse sine følelser. Kom hverandre i møte som hjelp og støtte. Kom hverandre i møte med lyse og kjærlige energier. Endre ikke andres energier ved å bryte dem ned eller stenge dem inne. La andre få arbeide med sine følelser i lys og kjærlighet. Steng aldri ned, men send lys og kjærlighet – ALLTID.

Erkeengelen Mikael.

 

24.01.21

Tilgivelse er et vanskelig ord for mange av dere. Dere klarer ikke å tilgi de nærmeste for små ting og langt mindre en stat for store ting. La egoet ditt gå til siden og la tilgivelsen få strømme gjennom hjertet ditt. Dere alle er barn av universet og fortjener lyset. Selv de mørkeste av dere fortjener lyset. Hvem er dere som kan sette dere over alle mennesker, og universets lover og ta makten i egne hender? Svelg den stoltheten du bærer og se deg rundt. Se sannheten i øynene og se at rettferdigheten har seiret. Dere ønsker endringer, men endringer skjer ikke med makt og blodig kamp. Energinivået deres er høynet, fall ikke i fristelsen for å senke ditt energi nivå og påberope deg retten til å slakte. Ingen avrettelser er fra lyset eller av lysets hensikt. Du som tror du vet sannheten, se deg tilbake og revurder dine meninger. Lyset vil seire, men lyset vil seire i rettferdighet. Dere har forherliget et menneske hvis intensjon var kun egoisme, dere har forherliget et menneske og satt denne i lyset, men denne vet ikke av lyset.  Endringer vil komme, men endringene vil ikke bli som dere tror. Hvem er du som tror at du vet sannheten over alle sannheter? Hvem er du som tror du har all rett på din side? Dere er alle vinnere og dere alle er tapere, for det finnes ingen vinner og det finnes ingen tapere. 

Vi ser endringene som kommer, sorgen som følger med og matthetsfølelsen i verden. Men denne endringen handler ikke om en eller to mennesker, men en flokk, et folk, et land, og en verden. Dere er mange som reiser dere fra restriksjoner og overgrep. Stadig flere vil sette en stopper for årelangt misbruk av makt. Verden åpner øynene og ser som om de ser for første gang, selv de som er satt til å styre vil se det de ikke har sett. Ikke alle vet, husk dette, ikke alle vet. De få som har fullstendig kontroll vil bli avslørt, det er disse menneskene som må stå til ansvar. Men ansvaret skal ikke tas av en mobb. Mobbing og hets hører ikke lyset til. La lyset skinne gjennom deg og la lyset råde i ditt hjerte og ditt sinn. Tilgi de som ikke vet bedre for de handlet i god tro. La kjærligheten seire i disse mørke tider, la lyset skinne gjennom og klarne luften.  Finn storhet i hjertet ditt og send tilgivelse og kjærlighet til alle mennesker, for dere alle trenger det.  

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

 

 

 

05.01.21

Den  15.desember, 2020 fikk jeg flere kanaliseringer. En har jeg lagt ut her om den multidimensjonale virkeligheten. Jeg fikk også en privat kanalisering som jeg nå har bestemt meg for å legge ut. Budskapet kan virke som om det er passert, men i virkeligheten er det et budskap vi skal ta med oss inn i det nye året. Så dagens kanalisering vil derfor være fra den 15. desember. I kanaliseringen stilte jeg noen spørsmål som jeg fikk svar på.

Jeg har nettopp sett en video av Susanne Bjørklund, som hevder at vi mennesker er en mix mellom Orion og Pleiadene, der orionerne er menneskets rasjonelle og strukturelle del, og pleiadianerne er menneskets kjærlige og kreative del. Hva mener du om dette?

Mennesket har som du vet har eksistert lengre på jorden enn dere har beregnet, dere er i ferd med å oppdage dette, og ikke minst akseptere dette faktumet. Før dere kom ned til jorden var dere vesener fra ulike planeter. Når dere snakker om Pleiadene og Orion, så ser dere for dere to planeter, mens det i realiteten er flere planeter innenfor et system. Det vil si at de fleste av dere vil tilhøre Orion eller Pleiadene uansett om navnet på deres hjemplanet er noe annet. Dette vil dog ikke være det hele fulle faktum siden det også finnes solsystemer med liv som har besøkt jorden og blitt infiltrert med dere mennesker, som igjen har endret deres intelligensnivå. Svaret her er altså ikke enten eller , men både og. Du vet som jeg tidligere har fortalt at dere ble hentet opp og oppgradert før dere ble satt ned til jorden igjen. I denne oppgraderingen finnes det avtrykk fra DNA fra andre planeter enn jorden. Dette har medført at dere har økt intelligensen og kjærligheten dere imellom. I denne oppvåkningsprosessen som vi er inne i nå vil dere bruke mer av de hjerteenergiene dere innehar enn tidligere. Flere av dere vil våkne opp og se at det er kjærlighet og ikke hat som må styre verden. Gjennom denne bevissthetsendringen vil verden endre seg. De som fortsatt holder seg fast i en mørkere energi vil fortsette å være i denne energien. Men som vesener vil dere løftes opp til en annen dimensjon. Der vil deres virkelighet være det dere ser. So Susanne forteller vil virkeligheten være virkelig både i jordelivet og i sjelelivet. Når kroppen dør går sjelen til et annet nivå, derfor dør dere aldri, men skallet som er kroppen kan slutte å fungere. Dette har jeg fortalt tidligere (her refererer han til bøkene mine). Når dere kommer tilbake til deres bevissthet vil dere også se endringene i naturen fordi deres bevissthet endrer alt som dere ser. Derfor vil deres kropper også endre sitt forhold til næring. Deres liv vil endres til det dere kom fra. Som tidligere fortalt er sjelelivet like virkelig som ditt jordeliv, og tid og rom eksisterer ikke slik dere tenker dere. Tid og rom løper i hverandre og er infiltrert i hverandre, det finnes ingen begynnelse og det finnes ingen slutt. Dere som mennesker har oppfunnet tiden og begynnelsen og mener den vil ta slutt. Jorsen som planet kan ta slutt, men dere som vesener vil ikke ta slutt. Når bevisstheten, kroppen og livet endrer seg og deres føde vil være av en annen art enn dere har nå, og når deres virkelighet er en annen enn dagens virkelighet vil dere gå fra å være mennesker til å være det dere kom ned til jorden som. Dette er individuelt fra person til person. Deres hjemplaneter vil vise dere veien. I boken fortalte jeg deg at det dere kaller konspirasjonsteori kom etter virkeligheten, det vil si at det som er virkelig ikke er en konspirasjonsteori. Mørket er like virkelig som lyset og er derfor en del av den erfaringen dere mennesker har. Det ble også fortalt at dere skaper deres egen virkelighet og lar dere påvirke av hverandre. Så derfor vil det ikke være noe avslørende i den videoen enn det du allerede har blitt fortalt i bøkene. Det er bare fortalt på en annen måte. Virkeligheten kan bøyes og endres og omskapes, derfor vil deres virkelighet endres, bøyes og omskapes i tid og rom. 

 

I denne tiden er halve kloden opptatt med juleforberedelser og feiring av Kristi fødsel. Hva tenker du om alle disse tradisjonene og om de ulike landenes feiring av julen?

 

Dere bor i ulike deler av verden og for mange i de mørkere delene av kloden vil denne høytiden være et lys i mørket. Et halmstrå å klynge seg til for at tiden skal bli mildere og bedre. En hard hverdag gav grobunn for tradisjoner som ble overholdt for å finne trøst. I dag er dere ikke avhengige av den samme tradisjonen for å komme dere over den mørke tiden. Kristendommen har i tillegg satt fart på julefeiringen som Jesus Kristi fødsel, noe som er helt feil, siden Jesus av Nasaret ble født om våren, sett fra sitt land. Årstiden vil derfor være forskjellige og tradisjonene forskjellige utfra hvor dere bor og hvilken kultur dere kommer fra.

De tradisjonene dere har skapt dere er ikke virkelighet, det er fantasi. 24 og 25 desember vil komme og gå uten alt det som dere har laget av tradisjoner, Vi aksepterer at dere ønsker å markere en høytid for å gjøre noe spesielt i julen, eller en annen tid på året for den sags skyld, men det vil ikke ha noe med kristendom å gjøre. 24 og 25 desember kommer og går hos muslimer, jøder, buddhister og hinduister selv om ingen av dem feirer jul. Vi ser at i den delen av verden og de folkene som feirer jul øker sitt hjerte lys. Vi aksepterer derfor denne feiringen som øker hjertevarmen dere mellom og de lyse tanker dere sender hverandre. Lyset og kjærligheten finner sine veier, også kollektivt.

Mange av de tradisjonene du finner mening med vil være helt meningsløse for andre, og omvendt. For de som har flyktet til et land der juletradisjonene er sterke, vil også oppleve å få økt hjertelyset sitt. I denne tiden på året skinner jorden med en helt spesiell varme og kjærlighet. Dere legger vekk strid, hat og ufred og sender kjærlige tanker til hverandre på tvers av jordkloden. Mange benytter denne tiden til å gjøre gode gjerninger for andre. Vi vil ikke på noen måte ta fra dere denne feiringen, men vit at du trenger ikke å feire Jesus Kristi fødsel for å ta del i denne hjerte varmen. Hvis du trenger å pynte et tre, henge opp en stjerne og kle huset i rødt for at su skal kjenne dette lyset i deg og spre det videre, så gjør det, så lenge det får deg til å bli det medmennesket vi vil dere skal være hele tiden. Ta med deg julefølelsen inn i det nye året  for i året som kommer, sett fra deres kalender, så vil det skje mange ting i verden. Ikke alt vil være vakkert og fint. Nei, mye vil være grusomt, men gjennom de grusomme handlinger vil andres hjerte varme våkne opp og flere vil se klarere. Mørket vil utspille det som er deres rolle, å være mørket, men flere vil trosse mørketog se gjennom den sluheten som de har latt seg lure av i så lang tid. Slørene vil falle for øynene deres og dere vil se klart. Bruk julens kjærlighet til å hjelpe de menneskene som trenger støtte og hjelp i tiden fremover. Vær lyset i mørket for din neste og gi av hele ditt hjerte. 

 

Erkeengelen Mikael.

15.12.2020

Den multidimensjonale virkelighet

Det snakkes om den multidimensjonale virkeligheten, men hva vil det egentlig si for oss her på jorden?

En virkelighet er det dere gjør den til. Det som er virkelig for deg trenger nødvendigvis ikke være virkelig for din nabo. Dere lever i hver deres verden på jorden, avgrenset av økonomi, stilling, rang og omgangskretser. Det som er en del av din hverdag kan være helt fremmed for en annen. Derfor vil en virkelighet være forskjellig fra hvor du befinner deg i livet og hvor du bor, og selvfølgelig alderen din. Erfaringer du tar med deg er en del av livet ditt og derfor en del av din virkelighet. Så til spørsmålet om multidimensjonal virkelighet. Siden din egen virkelighet som du har her og nå er forskjellig fra en annens virkelighet, så kan du også tenke deg at det er virkeligheter som ikke dere ser før dere har beveget dere inn i andre energier. Livet etter den menneskelige døden er også en virkelighet, selv om du ikke kan se den.  Tidligere har jeg forklart at energi er virkelig selv om du ikke kan se den, slik er også energiene rundt dere, noen vibrerer med en høy energi, mens andre vibrerer med en lavere energi. Begge er like virkelige. Siden dere vibrerer på en lavere energi enn det vi gjør så er dere virkelig, og vi er virkelig selv om dere ikke kan se oss, fordi energiene vibrerer med en høy hastighet. Multi,  er det samme som flere, og dimensjonene er vibreringsnivåene. Derfor finnes det flere dimensjoner som er virkelige for dem som befinner seg i den dimensjonen. Etter hvert som dere forstår og aksepterer at det finnes flere dimensjoner, kan dere bevege dere mellom dimensjonene, men dere kan ikke bevege dere nedover, bare oppover i dimensjonene og i side dimensjoner. For det finnes dimensjoner som er i samme energi nivå som dere med sine parallelle liv. Alle disse dimensjonene er det som utgjør det dere kaller multi- dimensjonal virkelighet. 

Denne multi- dimensjonale virkeligheten vil åpne seg for flere av dere. I tiden fremover vil flere få et glimt av flere virkeligheter. 

Siden du også er skaper av dine egen virkelighet kan du også skape den virkeligheten du vil ha. Valgene er dine, og vi bander oss ikke inn i de menneskelige valgene. Velger du å øke energiene og få en større forståelse for virkeligheten om deg selv så vil du få all den hjelpen du trenger til å høyne energi nivåene dine. Hvis du vil skape en virkelighet som står fast eller som beveger seg bakover i tiden, så vil du kunne gjøre dette og erfare herfra til du ønsker å motta den virkeligheten som er basert på tro, tillit og kjærlighet. For alt avhenger av din tillit til universet og at det du ser er en virkelighet, en tillit til at lyset alltid vi jobbe for de som ønsker lyset, og skinne igjennom disse sjelene. Ingen av dere vil kunne hoppe inn og ut av lyset som dere selv ønsker. Velger du lyset er det ingen vei tilbake, velger du mørket vil du alltid ha et valg om å velge lyset. Du skjønner at når du har valgt lyset vil ikke du heller ønske deg tilbake til mørket. Livet vil bli enklere for dem som velger å ha tillit til universet, lyset og gaven. For de som ønsker å erfare mer av det jordiske livet i lavere dimensjoner har mulighet til dette, og gjennom sine erfaringer forløse de energiene som måtte dukke opp. 

Å leve et liv i lyset vil harmonisere cellene i kroppen og du vil føle deg ung og vital igjen. Dette er fordi den helbredende energien fra lyset får skinne gjennom deg. Ta imot den gaven. Du må tro på det du føler og du må tro på det du ser, du må også tro på det du ikke føler og det du ikke ser for troen vil lede deg frem. Ha tro på at dimensjonene finnes og ha tillit til at du vil bevege deg i dimensjonene, vær i lyset gjennom dine tanker og gjennom dine handlinger. Tro, tillit, lys og kjærlighet det er budskapet i denne vente tiden.

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

 

08.11.2020

Universet er uendelig stort, og verden er liten. Deres verden er fra hus til jobb, til aktiviteter, venner og hyggelige sammenkomster. Dere ser andre deler av deres verden, men den er langt unna. Du ser det som skjer i verden, men det er så langt unna. Ta verden inn i stua og se andres lidelse. Se at det som er bra for deg også er bra for andre. I disse dager holdes det valg i USA. Dere alle er opptatte av hvem som skal bli den nye lederen. Dere alle er blitt avhengige av hva dette landet finner på. Hvem bestemmer deres avhengighet til andre land? Tiden er inne for å snu og se mot eget land, mot andre land og mot universet, og åpne øynene. Dere er alle fanget i et slør av bedrag, og følger med som marionetter. Vit at alt vil bli som dere ønsker. Mørket er fortsatt fremtredende på moder jord, selv om tilhengere av mørket må trekke seg tilbake. Flere fra den mørke siden vil se lyset og arbeide for lyset, men kjernen sitter fortsatt i sine gjemte huler og drar i trådene til dere mennesker som dukker på et teater. Derfor sier vi våkne opp! Hvem bestemmer hvem som skal bli valgt til leder. Dere har laget dere en felle der markedsøkonomien og pengekrefter betaler en valgkamp som et sirkus.

Hvordan vil du velge din leder i fremtiden? Vil du velge en som arbeider for det beste for dere alle eller en som har penger til å kjøpe seg en plass. Hvis ingen av kandidatene er til det gode for dere, hvorfor velger dere ikke da en som står klar til å arbeide for deres beste? Vi ser dette spillet dere leker, mens tusener lider under avgjørelsene som blir tatt. Våkne opp! Snu -ikke la penger være styrende for å finne en god leder.

Bak i kulissene står en person rede til å overta som leder for USA, en som ønsker det beste for alle folk i samarbeid med universet. Denne lederen vil etter hvert komme frem fra sitt skjulested og stå klar til å overta. Vi forsikrer dere om at ingen vil "stå opp fra de døde" slik mange av dere tror. Men dere alle skal vite at dette sirkuset var viktig for at dere skal kunne se og forstå at dere har tillatt dette sirkuset for lenge. Dere vil nå forstå at ledere ikke kan kjøpes for penger verken i form av gaver eller egen rikdom. Vit at dette gjelder dere alle på moder jord. Dere har altfor lenge fulgt pengestrømmen. Se og hør! Dere har fått beskjed om at denne høsten vil bli omveltende. Dere er nå inne i en vanskelig periode der flere avsløringer vil komme. Hold motet oppe og la dere ikke skremme til taushet. Vit at alt som skjer er til det beste for dere mennesker og deres utvikling. Vit at vi er med dere, send lys til verden og send lys til de som har det vanskelig, send lys til verdens ledere slik at moder jord kan stige i sine energier. I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael. 

 

12.10.2020

Mestringsfølelse

Å mestre livet kan være en vanskelig oppgave for dere mennesker. Det er ikke alltid at dere tar de letteste valgene for dere selv, da vil livet bli en utfordring. Denne utfordringen må dere klare å komme over. Det er det vanskelige for dere. Å komme over gale valg eller annen urett du har gjort, eller andre har gjort mot deg. Disse vanskelige valgene er ikke for alltid. Du valgte å gå inn, du kan velge  gå ut. Forløs disse vanskelige følelsene slik at du ser mulighetene og velger på nytt i riktig retning. Du vil kjenne mestringsfølelsen når du kjenner at du har kontroll over livet, og ikke at livet har kontroll over deg. Begynn med det som er helt nært deg. Du må bestige små fjell før du kan bestige store fjell, slik er det også i livet ditt. Ta små steg og kjenn at du mestrer det før du går videre. Mestring kan være et stort steg for en, mens det er et lite skritt for en andre. Kjenn på det du mestrer, og gled deg over det. Da kan du bestige de høyeste fjell der du er i din mestringsfølelse. 

I lys og kjærlighet erkeengelen Mikael.

bottom of page